Vor Frue Kirke tilbyder forskellige typer gudstjenester.

Ud over søndagens højmesse kl. 10 er der en kortere eftermiddagsgudstjeneste hver søndag kl. 17 i perioden september til pinse. Den første søndag i måneden holdes eftermiddagsgudstjenesten i Kryptkirken og de øvrige søndage i Klosterkirken. MEN pga. de gældende retningslinjer for afstand og udluftning under coronasituationen holdes samtlige gudstjenester i Vor Frue Kirke.

Læs mere om øvrige gudstjenester i menuen til venstre.

GUDSTJENESTELISTE


NOVEMBER

Søndag 1. november kl. 10
Alle helgens dag
Carsten Vad Assenholt

Søndag 1. november kl. 17
Alle helgens dag
Marianne Frank Larsen

Søndag 8. november kl. 10
22. s.e. trinitatis
Anders Thyrring Andersen

Søndag 8. november kl. 17
22. s.e. trinitatis
Carsten Vad Assenholt

Søndag 15. november kl. 10
23. s.e. trinitatis
Gunnar Kasper Hansen

Søndag 15. november kl. 17
23. s.e. trinitatis
Anders Thyrring Andersen

 

Der gælder følgende restriktioner for gudstjenester i Vor Frue Kirke:

- Der er plads til ca. 50-75 personer
- Der er håndsprit i kirken, der benyttes ved indgangen
- Salmebøger ligger på stolene og viser, hvor man må sætte sig (personer fra samme husstand må gerne sidde tættere)
- Der er nadver
- Der er ingen kirkekaffe

Vor Frue Kirke er åben for besøgende hverdage ma.-fr. kl. 10-16. Der er håndsprit ved indgangen, og man bedes røre ved mindst muligt og holde god afstand til andre besøgende. I Kryptkirken må der maks være 10 personer ad gangen.  

Liturgien i Vor Frue Kirke
Ordet liturgi stammer fra det græske leiturgia og anvendes i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste. 

Ordet dækker over det fastlagte forløb, som gudstjeneste og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter.

Der er en række variationsmuligheder i liturgien, som hvert enkelte menighedsråd og sognets præster kan vælge imellem. 

Ved gudstjenesten den 2. december, 1. søndag i advent 2018, blev en ny liturgi taget i brug ved Vor Frue Kirke. Ligesom de fleste andre folkekirker i landet anvendes nu også det autoriserede ritual fra 1992. 

De vigtigste forskelle på det gamle ritual og ritualet af 1992 er, at gudstjenestens anden salme synges af hele menigheden, og at den ene evangelielæsning er skiftet ud med en tekstlæsning fra Det gamle Testamente. Liturgien er desuden næsten den samme gemmen hele kirkeåret, hvorfor der ikke længere uddeles hæfter til kirkegængerne. Der findes dog en flyer i kirken, hvor gudstjenestens led er anført.